10 lessen uit echte IoT-implementaties

Het rendement van IoT is meestal erg hoog. Vooral als je deze tien leerpunten uit real live IoT-implementaties vanaf de start in je project meeneemt. Want een extra dag in de voorbereiding, bespaart je al snel weken of maanden aan extra werk achteraf.

1. Rendement hoger dan verwacht
Het is een vergissing om digitalisering en disruptie als een hype en daarmee als niet relevant voor je business te zien. “Overal waar disruptie mogelijk is doordat partijen slimme dingen doen met data, de zogenaamde data gedreven organisaties, komt de markt onder vuur te liggen door digitalisering”, benadrukt Peter Krommenhoek, Business developer IoT bij HPE. “Kortom, het raakt alle bedrijven die met klanten te maken hebben. Want zodra een concurrent slimmer en sneller kan voorspellen wat jouw klanten willen hebben, sta je op achterstand.”

Toch hebben veel bedrijven koudwatervrees. “Helemaal niet nodig”, stelt Krommenhoek. “De praktijk leert dat het rendement op IoT-investeringen meestal aanzienlijk hoger is dan vooraf ingeschat.” Dit in contrast tot wat we van traditionele IT gewend zijn. “Bij 27% van de bedrijven waar wij dit onderzocht hebben was de ROI op IoT-projecten 40%, en bij 10% zelfs 60%.”

2. Zoek een sponsor
Kijk goed welke use cases er in jouw branche te vinden zijn voor IoT en ga vervolgens de boer op binnen je bedrijf. Krommenhoek: “Want je hebt een sponsor nodig. Omdat IoT-projecten veel impact op de organisatie hebben, kun je het beste een sponsor op een zo hoog mogelijk niveau zoeken.” Dan heb je het al snel over het zogenaamde C-level. Denk aan een CFO of CIO. “Bij voorkeur zelfs de allerhoogste baas, de CEO. Op die manier kun je een IoT-project volledig top-down aanvliegen.”

3. Begin klein
Het is verstandig om met korte projecten aan de slag te gaan. Liefst projecten die meteen businesswaarde opleveren. Krommenhoek: “Zet kleine stappen die direct een positief rendement opleveren.” Neem predictive maintenance als voorbeeld. “Een eerste waardevolle stap is het aansluiten van je machines, zodat je ziet wat ermee gebeurt. Dat is al best een grote stap vooruit, want veel bedrijven moeten nu nog hun leverancier bellen zodra er iets aan de hand is.”

In een volgende stap kun je analyseren waarom bepaalde gebeurtenissen zijn opgetreden. “Zo zet je meerdere kleine stappen voordat je uiteindelijk bij het einddoel predictive maintenance aankomt. Met als grote voordeel dat je zeer snel resultaat aan de business kunt tonen. Vaak wordt de investering van het totale traject al in de eerste stap volledig terugverdiend.”

4. Het juiste IoT-platform
Doe liever geen PoC, maar zoek iets met een korte implementatietijd, zodat je binnen enkele maanden resultaten kunt laten zien. Zoek hierbij naar toepassingen die de meeste businesswaarde opleveren. “Zeer kenmerkend bij IoT, is dat als je het goed aanpakt, de ene toepassing als vanzelf tot de volgende toepassing leidt.”

Vandaar dat het cruciaal is, dat je bij de eerste use case met een IoT-platform aan de slag gaat waarmee je na oplevering snel met de volgende toepassingen kunt doorgaan. “Je hebt een IoT-platform nodig waarmee je klein kunt beginnen en waarmee je tegelijkertijd in staat bent om snel van de ene naar de andere use case te gaan.”

5. Betrek de organisatie
Draag je plannen altijd breed uit in de organisatie. Zorg ervoor dat iedereen weet wat je gaat doen. “Een IoT-project heeft al snel impact op de volledige organisatie,” benadrukt Krommenhoek. “Dus betrek die organisatie er dan ook bij. Informeer mensen minimaal waar je mee bezig bent. Dat helpt meteen ook om nieuwe gebruikerstoepassingen voor IoT te identificeren.”

6. Integreren
Realiseer je dat oude en nieuwe infrastructuur met elkaar moeten gaan samenwerken. Dat geldt voor zowel het machinepark als de IT-kant. Krommenhoek: “Voorkom dat je nieuwe eilanden maakt. Belangrijk is dat alles een integraal onderdeel wordt van het nieuwe grotere geheel. Je moet oude en nieuwe oplossingen dus bij elkaar brengen. Ik besef dat dit best veel impact kan hebben, maar je mag een oplossing nooit als een geïsoleerd deel zien.”

7. Organische groei
Doordat je korte projecten hebt is het belangrijker dan ooit om je eindgebruikers zo snel mogelijk bij het te bouwen product te betrekken. “Gebruik dus niet de watervalmethode, maar werk agile met korte sprints,” vertelt Krommenhoek. “Lever per sprint een werkend product op en voeg in elke volgende sprint extra functionaliteit toe. Op die manier groeit het product organisch, krijgt de eindgebruiker functionaliteit die meteen te gebruiken is en krijg jij tijdens het ontwikkeltraject doorlopend nuttige feedback.” De businessbehoefte verandert tegenwoordig enorm snel. Continue interactie is daarom hard nodig om tijdig bij te sturen.

8. Tijdwinst
Begin je met een nieuw project, dan zorg je voor veel tijdwinst door vooraf na te denken over security, privacy en compliancy. Houd bijvoorbeeld al rekening met de GDPR, de nieuwe privacywetgeving die in mei dit jaar in werking treedt. Krommenhoek: “Het is zeer lastig en tijdrovend om deze zaken achteraf nog aan een systeem toe te voegen. Met het oog op de nieuwe wetgeving die in mei 2018 van kracht wordt, ontkom je niet aan privacy in je project.” Je moet het meteen vanaf de start meenemen, liefst al op het moment dat je de use cases opstelt.

9. Veilige verbindingen
Veel apparatuur in machineparken stamt nog uit de tijd dat er amper sprake was van cybercrime. Door deze machines open te ontwikkelen en zoveel mogelijk gegevens vrij toegankelijk te maken, is een optimaal rendement mogelijk. “Tegenwoordig moet je hier terughoudend mee zijn,” vertelt Krommenhoek. “Omdat je alle informatie op een presenteerblaadje aanreikt die iemand met legale of illegale toegang nodig heeft om zo’n machine te manipuleren.” Denk daarom goed na op welke manier je de toegang tot de data zo veilig mogelijk houdt.

10. Change management
Besteed vanaf de start van het project aandacht aan change management. Zorg dat alle betrokkenen in de organisatie beseffen dat dingen anders worden en train ze hierop. Krommenhoek: “Neem security als voorbeeld. Veiligheid heeft voor mensen op de werkvloer in een fabriek een compleet andere lading dan voor IT-ers. In een fabriek moet iedereen veilig kunnen werken en moeten machines altijd doordraaien. Terwijl je je aan de IT-kant vooral zorgen maakt over zaken als hackers en cybercrime. Tegelijkertijd voelt de business de concurrentie in de nek hijgen en die wil alles daarom zo snel mogelijk hebben.”

Zodra je met IoT begint, moeten deze verschillende mensen met elkaar samenwerken. “Change management helpt om verschillende culturen te alignen. Het zorgt ervoor dat dat mensen meer begrip voor elkaar krijgen, dezelfde taal spreken en als een team samenwerken. Daarmee voorkom je vanaf de start allerlei misverstanden, miscommunicatie en verschillen in doelstellingen.”