OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Schriftelijke opzegging kan tot drie maanden voor het einde van het kalenderjaar.

Komt uw opzegging te laat binnen – op of na 1 oktober – dan bent u voor het komende jaar nog contributie verschuldigd.

Het lidmaatschap loopt altijd af op 1 januari van het komende jaar.

Opzeggen

Contactgegevens

Straat
Daalwijkdreef 47
Postcode/Stad
1103 AD AMSTERDAM
Land
Nederland
Telefoon
085 0600 365
Mail
info@dynamicshub.nl
Web
www.dynamicshub.nl