De vier belangrijkste voordelen om machines aan te bieden in een dienstenmodel | Axians

Bij machineleveranciers zijn grote veranderingen aan de gang. Vroeger werd een machine geleverd en daar hield het op, op enkele reparaties en vervanging na. Nu leveren we diensten, gebaseerd op kennis uit waardevolle data, waarbij de klant soms zelfs betaalt per gebruik. Deze verschuiving biedt mooie kansen voor u als machineleverancier.

Lees meer: De vier belangrijkste voordelen om machines aan...

Microsoft passeert Salesforce op de markt van CRM-systemen | Customer Talk

Op de markt voor systemen voor customer relationship management heeft een verrassende verschuiving plaatsgevonden. Meer dan 10 jaar lang heeft Salesforce de koppositie in deze sector stevig in handen gehad. Marketing automation was dan ook het werkterrein waar dit bedrijf zich als een van de eerste bedrijven op had gericht. Microsoft is pas later in deze markt gestapt, maar heeft inmiddels een succesvolle inhaalslag gemaakt en domineert nu de CRM-markt.

Lees meer: Microsoft passeert Salesforce op de markt van...

Van systeembeveiliging naar databescherming | Axians

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels de General Data Protection Regulation, GDPR) maakt dat iedereen die persoonsinformatie beheert of verwerkt zorgvuldiger, bewijsbaarder en aantoonbaarder te werk moet gaan. In de meeste organisaties vraagt dit om aanpassingen in zowel de technologie als in processen en procedures. Axians helpt organisaties om in control te komen.

Lees meer: Van systeembeveiliging naar databescherming |...

Terugblik Microsoft Inspire 2017 | BusinessBase

Afgelopen week waren Emo, Jan en Maurits namens BusinessBase aanwezig in Washington DC bij het jaarlijks terugkerende wereldwijde Microsoft Partnerevent Inspire 2017.
Met 600 Nederlandse deelnemers van de in totaal 16.000 is Inspire de plek voor partners om inspiratie op te doen, te verbinden en te leren.

Lees meer: Terugblik Microsoft Inspire 2017 | BusinessBase

DynamicsHUB and Dynamic Communities Inc. Announce Merger

Amsterdam, August 11, 2017. After a unanimous vote from the members of DynamicsHUB during the general members meetings on June 1st  and on July 6th , 2017, DynamicsHUB and Dynamic Communities, Inc. have officially announced a merger. By joining forces, the Dutch and International Microsoft business communities represent the largest independent Microsoft Dynamics community in the world, with over 100.000 members.

Lees meer: DynamicsHUB and Dynamic Communities Inc....

DynamicsHUB en Dynamic Communities Inc. kondigen fusie aan

Amsterdam, 11 augustus 2017. Na een unanieme stemming tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van DynamicsHUB op 1 juni en 6 juli jongstleden, hebben DynamicsHUB en Dynamic Communities Inc. officieel een fusie aangekondigd. Door het samengaan van de Nederlandse en Internationale Microsoft business community ontstaat de grootste onafhankelijke Microsoft Dynamics community wereldwijd, met meer dan 100.000 gebruikers.

Lees meer: DynamicsHUB en Dynamic Communities Inc. kondigen...

De Jong & Laan kiest voor GAC Business Solutions en Microsoft | GAC Business Solutions

Allround oplossing op basis van Dynamics 365

De Jong & Laan heeft gekozen voor GAC Business Solutions als strategisch partner voor de interne automatisering. De accountancyorganisatie gaat werken met één geïntegreerd beheersysteem op basis van Microsoft Dynamics 365. Algemeen directeur van GAC Erik van Driel: “De Jong & Laan en GAC delen een duurzame visie op ondernemen en stellen beiden de klant centraal. Dat is een mooie basis om, samen met Microsoft, de Digitale Transformatie voor deze organisatie verder vorm te geven.” 

Lees meer: De Jong & Laan kiest voor GAC Business Solutions...