GEBRUIKERSGROEP CRM IN HET ONDERWIJS

Deze gebruikersgroep richt zich op iedereen in het onderwijs die met MS Dynamics CRM/365 (en gelieerde software) werkt of daarmee wil gaan werken. Daarbij kan gedacht worden aan functioneel beheerders, maar ook aan medewerkers van een afdeling marketing & communicatie, stagebureau en etc. Kortom: iedereen die in het onderwijs middels CRM werkt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Kernthema

Het kernthema van de bijeenkomsten is leren van elkaar en het delen van kennis en ervaring.

Doelstellingen

  • Het bevorderen van kennisdeling tussen leden en samenwerking tussen leden.
  • Het ondernemen van activiteiten om de ontwikkeling van de functionaliteit en onderhoud van de software te stimuleren.
  • Het behartigen van de belangen van de leden richting Microsoft.

Bestuur

Het bestuur van de groep heeft als hoofddoel het samenbrengen van leden, bijvoorbeeld door het (mede)organiseren van bijeenkomsten. Zij geeft richting aan de inhoud van bijeenkomsten en andere activiteiten, op basis van input van leden.

BESTUURSLEDEN

Robert Fleminks

Robert Fleminks

Applicatiebeheerder

Trea Bosgoed

Trea Bosgoed

Functioneel Beheerder

Ilona Oosterkamp

Ilona Oosterkamp

Marketing en Communicatie

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 hecht veel waarde aan gebruikersgroepen. Het is een ideaal platform waar vragen en aandachtpunten van klanten gebundeld kunnen worden richting Microsoft. En indien het past kan datzelfde platform zo nu en dan dienen om de klanten te laten weten wat er bij Dynamics 365 op de roadmap staat. Vanzelfsprekend is het platform voor de klanten onderling een ideale plek om kennis te delen. Een gezonde mix van Business en IT is daarbij het meest ideale.