Nieuw licentiemodel voor Power BI | CTB xRM

Microsoft heeft diverse veranderingen voor Power BI doorgevoerd. Zo is de nieuwe dienst: Power BI Premium geïntroduceerd en heeft Microsoft het onderscheid tussen gratis en betaalde functionaliteiten simpeler gemaakt. In deze blog wil ik graag een korte toelichting geven en ingaan op de impact van deze ontwikkelingen op de huidige functionaliteiten van Power BI.

Nieuw licentiemodel voor Power BI | CTB xRM

Microsoft heeft diverse veranderingen voor Power BI doorgevoerd. Zo is de nieuwe dienst: Power BI Premium geïntroduceerd en heeft Microsoft het onderscheid tussen gratis en betaalde functionaliteiten simpeler gemaakt. In deze blog wil ik graag een korte toelichting geven en ingaan op de impact van deze ontwikkelingen op de huidige functionaliteiten van Power BI.

A new king in town op het gebied van BI & Analytics
Voordat we dieper ingaan op de ontwikkelingen rondom Power BI, wil ik eerst even teruggaan in de tijd. In juli 2015 werd Power BI door Microsoft officieel gelanceerd als BI-platform. Vanaf dat moment zijn meer dan 200.000 organisaties wereldwijd aan de slag gegaan met de BI-oplossing. Power BI groeit hard en Microsoft investeert behoorlijk in Business Intelligence. Maandelijks voegt Microsoft veel nieuwe functionaliteiten toe aan het ontwikkelprogramma Power BI Desktop en wekelijks komen er functionaliteiten bij in de Power BI Service. Door deze inspanningen werd Microsoft in februari 2017 door Gartner genoemd als leider op het gebied van BI & Analytics. Dat is een compliment waard. Op het gebied van Completeness of vision en Ability to execute is Microsoft concurrenten als Qlik en SAP zelfs voorbij gestreefd.

De introductie van Power BI Premium
Belangrijk onderdeel van het nieuwe licentiemodel is de introductie van Power BI Premium. Hiermee wil Microsoft ervoor zorgen dat het delen van rapporten met de ‘alleen lezen gebruikers’ mogelijk is, zonder dat voor elke ‘alleen lezen gebruiker’ een Pro-licentie moet worden aangeschaft. Door als organisatie Power BI Premium aan te schaffen, koop je feitelijk Power BI (cloud) capaciteit in. Op het moment dat Power BI-content zich binnen de Power BI Premium capaciteit begeeft, hebben alle ‘alleen lezen gebruikers’ de functionaliteiten, die anders alleen beschikbaar waren voor Power BI Progebruikers.

Naast de prijsstelling zijn er andere verschillen tussen Power BI Premium en Power BI Pro. Er is geen opslaglimiet voor rapporten en in plaats van 8x per dag kunnen rapporten nu 48x per dag worden ververst. En bij Power BI Premium is Power BI Serverinbegrepen. Power BI Server is een toevoeging op SQL Server Reporting Services en maakt het mogelijk om Power BI rapporten volledig on premises te beheren en te verspreiden binnen je organisatie.

Vereenvoudiging Power BI Free versus Power BI Pro
Los van de introductie van Power BI Premium heeft Microsoft het onderscheid tussen Power BI Free en Power BI Pro eenvoudiger gemaakt. Op dit moment kan elke gebruiker zelf rapporten ontwikkelen met het gratis programma Power BI Desktop. Afhankelijk van diverse factoren wordt een Power BI-rapport als Pro of Freegekenmerkt. Op het moment dat een rapport het kenmerk Pro krijgt, dienen alle gebruikers, die het rapport consumeren, de beschikking te hebben over een Power BI Pro licentie.

Omdat het niet altijd duidelijk was wanneer een rapport het kenmerk Pro kreeg, heeft Microsoft met het nieuwe licentiemodel het onderscheid tussen Pro en Freeversimpeld. Alle mogelijkheden die Power BI Pro biedt gelden vanaf 1 juni 2017 nu ook voor Power BI Free. Functionaliteiten op het gebied van samenwerken en rapporten delen zijn vanaf 1 juni 2017 alleen beschikbaar voor Power BI Pro gebruikers. Om bestaande gebruikers aan de veranderingen te laten wennen biedt Microsoft iedereen, die voor 2 mei 2017 ten minste één keer is ingelogd, de mogelijkheid om tot en met 1 juni 2018 gratis Power BI Pro uit te proberen.

Tabel: vergelijking tussen de oude en nieuwe functionaliteiten in Power BI Free

De (Power)BI transitie binnen jouw bedrijf
Kort samengevat valt te concluderen dat Microsoft met de introductie van Power BI Premium inspeelt op de wens van grotere organisaties om op basis van capaciteit, in plaats van een vast bedrag per user, Power BI diensten te kunnen aanschaffen. Daarnaast biedt Power BI Premium krachtige functionaliteiten die het gebruik van Business Intelligence naar een hoger niveau kunnen tillen. Los daarvan heeft Microsoft de verschillen tussen Free– en Pro-licenties versimpeld. Dit heeft als nadelig gevolg dat het delen van dashboards geen gratis functionaliteit meer is. Daar tegenover staat dat op het gebied van self-service veel extra gratis functionaliteiten zijn toegevoegd.

Het is begrijpelijk dat Microsoft het delen van dashboards niet meer mogelijk maakt als onderdeel van Power BI Free. CTB is als Microsoft Partner altijd van mening geweest dat, als je Power BI succesvol binnen je organisatie wilt inzetten, je voor elke gebruiker een Power BI Pro licentie nodig hebt. Ik wil extra benadrukken dat gebruikers nog één jaar extra gratis gebruik kunnen maken van Power BI Pro. Ik adviseer dat te doen. Op deze manier kan je aan de nieuwe situatie wennen en kan je de transitie binnen jouw organisatie vorm geven. Neem gerust contact op als je van gedachten wilt wisselen over het slim inzetten van Power BI in jouw organisatie. Binnenkort zal ik in een nieuwe blog verder inzoomen op de nieuwe (gratis) functionaliteiten en uitleggen hoe je hier als gebruiker maximaal van kan profiteren.

 

Bron artikel

Bezoek de website van CTB xRM